DE7 - BELLA, CHAUSSON, VIEUXTEMPS, ČAJKOVSKIJ

01.-02.03.2018 štv-pia DE7  11,8€ Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr
dirigent
Ľudovít Ludha tenor
Mikhail Ovrutsky husle
   
   
Ján Levoslav Bella    Jaroslav a Laura, koncertná ária
Ernest Chausson    Poéma pre husle a orchester, op. 25
Henri Vieuxtemps    Koncert pre husle a orchester č. 5 a mol Grétry, op. 37
Piotr Iľjič Čajkovskij    Symfónia č. 5 e mol, op. 64

 

Tvorba Jána Levoslava Bellu dnes už definitívne patrí k základným kameňom hudobnej produkcie na území dnešného Slovenska. Bol síce silne motivovaný germánskym svetom, napriek tomu výdatne prispel k formovaniu nových podmienok kultúrneho života na Slovensku. Množstvo
jeho diel bolo dlho v zabudnutí a až v súčasnosti sa tieto tituly dostávajú do pozornosti - vrátane koncertnej árie Jaroslav a Laura. Poéma pre husle a orchester Ernesta Chaussona je jedným z ajobľúbenejších koncertantných diel, napísaných v 19. storočí. Chausson obdivoval na jednej strane Richarda Wagnera, na druhej strane bol jeho vzorom Claude Debussy. Poéma je zrkadlom Chaussonovej poetiky. 19. storočie bolo epochou veľkých virtuózov; dominovali husle a klavír. Ambiciózny Belgičan Henry Vieuxtemps prispel do hry okrem iného siedmimi koncertmi pre husle a orchester. 5. symfónia Piotra Iľjiča Čajkovského je druhou kapitolou tragického autobiografického triptychu Symfónií 4 - 6. Jej trudnomyseľnosť je v závere prekonaná triumfálnym spevom vo Finále.

DE7 - BELLA, CHAUSSON, VIEUXTEMPS, ČAJKOVSKIJ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.