HISTORICKÁ KNIŽNICA

Vznik knižnice rodiny Horváthovcov-Stansithovcov v Strážkach bezprostredne súvisel so založením humanistického gymnázia koncom 16. storočia pre deti spišskej šľachty v Strážkach, priamo v kaštieli rodiny.

Trvanie výstavy od – do: 1.1.2015 - 1.1.2025

Kurátor výstavy: Ivan Chalupecký, Zora Ondrejčeková

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Stručná historická expozícia zoznamuje návštevníkov s dejinami obce i kaštieľa, s vývojom rodov, ktorým kaštieľ patril. Počiatky významnej slovenskej historickej knižnice, ktorá je súčasťou národného kultúrneho dedičstva, siahajú do poslednej štvrtiny 16. storočia. Knižnica sa kontinuitne vyvíjala 400 rokov a dnes má okolo 8 500 zväzkov, časopisov a máp.

HISTORICKÁ KNIŽNICA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa

Medňanského 25, Spišská Belá


Otváracie hodiny

Letné obdobie:
Po:           Zatvorené
Ut až Ne: 10:00 - 18:00

Zimné obdobie (16. sept. - 14. júna):
Po, Ut:     Zatvorené
St až Ne: 10:00 - 17:00

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.