„NEDOCENENÍ“ MAJSTRI

ŠfK, Marián Lejava | soprán vo vybavovaní | Ladislav Fančovič, klavír

Dĺžka predstavenia: 2:00

J. Grešák: Koncert pre klavír a orchester
J. Grešák: Zuzanka Hraškovie
V. Silvestrov: Symfónia č. 8

„NEDOCENENÍ“ MAJSTRI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: 14.00 - 16.00 hod.
Utorok - Streda - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.

Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 103

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.