LUCIUS ANNEUS SENECA: HRY

Divadelný ústav Vás srdečne pozýva na slávnostnú prezentáciu prvého knižného vydania tragédií Lucia Annaea Senecu v slovenskom jazyku vo štvrtok 12. októbra 2017 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Prezentácie sa zúčastnia prekladateľka Martina Borodovčáková a básnik Ľubomír Feldek. 

Divadelný ústav vydal tragédie známeho stoického filozofa L. A. Senecu, ktoré vychádzajú prvýkrát v slovenčine v edícii Svetová dráma - antológie. Výber tvoria hry Agamemnón, Oidipus, Faidra, Médeia, Trójanky v preklade Martiny Borodovčákovej a v prebásnení Ľubomíra Feldeka. Texty divadelných hier dopĺňajú odborné štúdie spoluautorov, ale i kalendárium Senecovho života a diela, literatúra o ňom, poznámkový aparát vrátane menného a zemepisného registra. Ukážky z divadelných hier L. A. Senecu prednesú Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková. Programom bude sprevádzať Lucia Hurajová.

LUCIUS ANNEUS SENECA: HRY