PREDPREMIÉRA BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB

Leoš Svárovský, dirigent, ČR
Jakub Čižmarovič, klavír
Jan Fišer, husle, ČR

Marek Štrbák, organ
Spevácky zbor Lúčnica
Elena Matušová, zbormajsterka

 

 

Johann Nepomuk Hummel
Dvojkoncert pre husle, klavír a orchester G dur op. 17

Alexander Albrecht
Missa in C pre sláčikové nástroje, miešaný zbor a organ

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfónia č. 5 D dur op. 107 „Reformačná"
k 500. výročiu reformácie

 

PREDPREMIÉRA BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

07.00-10.30 a 11.30 - 18.00hod.