ŠKO ŽILINA SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA LEOŠ SVÁROVSKÝ, DIRIGENT

Piatok 13.10. 19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ŠKO Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský
, dirigent
Elena Matušová, zbormajster
Jakub Čižmarovič, klavír
Jan Fišer, husle
Marek Štrbák, organ
   
  
Ján Nepomuk Hummel    Dvojkoncert pre klavír, husle a orchester G dur op. 17
Alexander Albrecht    Missa in C pre sláčikové nástroje, miešaný zbor a organ novodobá premiéra
Felix Mendelssohn Bartholdy    Symfónia D dur č. 5 op. 107 Reformačná
   
   
Dvojkoncert G dur pre husle, klavír a orchester, op. 17 od Johanna Nepomuka Hummela patrí k jeho prvým koncertantným dielam, a tak nadväzuje skôr na diela skorších klasikov ako na diela Beethovena. Skladbu Missa in C skomponoval Alexander Albrecht v rokoch 1901 - 1903, keď bol študentom vyšších ročníkov Maďarského kráľovského katolíckeho gymnázia v Klariskách. Na jej premiére sa zúčastnil aj jeho učiteľ Béla Bartók. Ide o dielo z ranej tvorby pozoruhodné svojou historickou väzbou na prešporský gymnaziálny život.
   
Bezprostredným podnetom skomponovať tzv. reformačnú symfóniu bolo pre Felixa Mendelssohna Bartholdyho 300. výročie proklamácie protestantstva v Augsburgu. Odráža sa v nej aj obdiv mladého skladateľa k tvorbe Johanna Sebastiana Bacha.
   
Symfóniu otvára introdukcia v D dur, citujúca tému protestantskej pobožnosti, ktorú o niekoľko desiatok rokov bohato rozvinul Richard Wagner vo svojej poslednej opere Parsifal. V záverečnej časti sa objavuje téma protestantského Lutherovho chorálu Ein Feste Burg. Mendelssohnovu Symfóniu č. 5 uvádzame pri príležitosti 500 rokov reformácie na Slovensku.

ŠKO ŽILINA SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA LEOŠ SVÁROVSKÝ, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 9.00 - 14.00 a 15.00 - 19.00
Utorok - Piatok 13.00 - 19.00 a počas BHS aj hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie od 1. júna do 13. júla a od 20. augusta do skončenia BHS 2018.