SKO4 - HOMMAGE A BOHDAN WARCHAL

29.01.2023  ne  SKO4  15€  Koncertná sieň SF, 16.00h

Hommage à Bohdan Warchal


Slovenský komorný orchester
Ewald Danel,
umelecký vedúci
Shlomo Mintz, husle, dirigent

 

Igor Stravinskij     Koncert Es dur Dumbarton Oaks
Franz Schubert      Rondo A dur pre husle a sláčikový orchester, D. 438
Franz Schubert / Gustav Mahler (upr.)      Sláčikové kvarteto č. 14 d mol Smrť a dievča, D. 810

 

Humorný tón neoklasicistického koncertu z pera velikána ruskej hudby Igora Stravinského nezaostáva svojou prepracovanou inštrumentáciou a nápaditosťou za väčšími dielami jeho autora. Vo veľkej miere sa v tomto diele nechal Stravinskij inšpirovať Brandenburgskými koncertmi barokového génia J. S. Bacha. Virtuozitu huslistu chce v čo najväčšej miere odhaliť jednočasťové Rondo Franza Schuberta, ktoré sa nesie v odľahčenom klasicistickom štýle. Pravdepodobne toto dielo napísal pre svojho brata Ferdinanda, ktorý bol huslistom. Koncert ukončí dielo, ktoré bolo pôvodne sláčikovým kvartetom, no Gustav Mahler ho zaranžoval i do obsadenia sláčikového orchestra. Názov Smrť a dievča je odvodený z rovnomennej piesne, ktorú napísal o pár rokov skôr a jej melódiu využíva v druhej časti skladby. Silný dramatický náboj diela je pochopiteľný, keďže ho Schubert komponoval v čase pretrvávajúcej choroby s vedomím blížiacej sa smrti.
Izraelský huslista a dirigent Shlomo Mintz má za sebou kariéru svetovo uznávaného huslistu, nechýba na prestížnych medzinárodných súťažiach a pravidelne odovzdáva svoje skúsenosti aj na majstrovských kurzoch.

SKO4 - HOMMAGE A BOHDAN WARCHAL

Cash registers and ticket reservations

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Opening hours

in working days
Mo 9.00 - 14.00 h , Tu - Fri 13.00 - 19.00 h
and one hour before a concert at a concert venue

Online ticket sale for particular concerts 24 hours daily.