KONCERT K 75.VÝR. UKONČENIA 2.SV. VOJNY (NÁHRADNÉ TERMÍNY)

17.-18.09.2020  štv-pia N1-N2  15, 12 €  Koncertná sieň SF, 19.00 h

Koncert pri príležitosti 75. výročia skončenia 2. svetovej vojny


Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin,
dirigent
Benjamin Schmid, husle

 

Ludwig van Beethoven     Egmont, predohra, op. 84

Mieczysław Weinberg        Koncert pre husle a orchester g mol, op. 67
Ludwig van Beethoven     Symfónia č. 5 c mol, op. 67 Osudová

 

KONCERT K 75.VÝR. UKONČENIA 2.SV. VOJNY   (NÁHRADNÉ TERMÍNY)

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj na jednotlivé koncerty v sezóne 2021/2022 sa začne v pondelok 11. októbra 2021.


Pondelok                   09.00-14.00
Utorok - Piatok          13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu

 


OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 

Návštevníkom, ktorí majú zakúpené vstupenky na koncerty, ktoré sa neuskutočnili z dôvodu pandémie, bude vstupné vrátené.

 

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

  • Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
  • Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky@filharmonia.sk.

K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

 

 


Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia


****

 

Dear concert visitors,

 


Ticket Office opening hours will be on the following days and times:

MONDAY 09.00 - 14.00

TUESDAY-FRIDAY 13.00 - 19.00

 


If the tickets were purchased online through the Portal Navstevnik.sk, you can request for a refund as follows:


• Directly at the Slovak Philarmonic Ticket Office presenting tickets printed.
• By e-mail at vstupenky@filharmonia.sk.


Refund requests must be accompanied by tickets, preferably in PDF form along with the transaction detail confirmation, clearly indicating the amount, date and account number of the payer (the whole IBAN, BIC/SWIFT code).

 

The payment will be transferred to your account number provided.

 

We thank you for your understanding. Slovak Philharmonic

 

 


Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.