NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

13.-19.00- výstava exponátov Múzea Divadelného ústavu 15.00- premietanie inscenácií Divadla ASTORKA Korzo´9017.00- herecké portréty herečiek Zity Furkovej a Zuzany Kronerovej spolu s besedou  21:00- M. Nezvalová, D. Šeďová, S. Tonková: malé ženy- súčasný tanec

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Štúdio 12

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava


Otváracie hodiny

Začiatok predstavení je o 19.00 hod., pokiaľ nie je uvedený iný čas.
Predaj vstupeniek polhodinu pred začiatkom každého predstavenia.