CORIGLIANO, VAUGHAN WILLIAMS, BEETHOVEN

18.05.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h A   19.05.2017, piatok, KS SF, 19,00 h B

Slovenská filharmónia
James Judd
, dirigent
Dame Evelyn Glennie, bicie
   

John Corigliano    Conjurer Concerto
Ralph Vaughan Williams
    Osy, predohra
Ludwig van Beethoven    Symfónia č. 7  A dur, op. 92
   
  
Designovaný šéfdirigent Slovenskej filharmónie sa nášmu obecenstvu predstavi dvomi dvojicami koncertov ešte pred nástupom do funkcie. Sólistkou
koncertu bude nepočujúca britská perkusionistka Dame Evelyn Glennie, dnes už legendárna osobnosť európskeho interpretačného umenia.

CORIGLIANO, VAUGHAN WILLIAMS, BEETHOVEN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.