MENDELSSOHN BARTHOLDY, SUK, SCHÖNBERG

15.03.2017, streda, MS SF, 18,00 h J

ZOE ensemble
Milan Paľa
, husle

 

Felix Mendelssohn Bartholdy    Symfónia pre sláčikový orchester č. 2 D dur
Felix Mendelssohn Bartholdy    Koncert pre husle a sláčikový orchester d mol
Josef Suk    Meditácia na Svätováclavský chorál
Arnold Schönberg    Zjasnená noc, op. 4 (verzia pre orchester)
   
   
Ako jedenásťročný začal Felix Mendelssohn Bartholdy písať Symfónie pre sláčikové nástroje v duchu Carla Philippa Emanuela Bacha a iných predchodcov. Okrem toho sa ešte stále ako tínedžer prezentoval aj prvým koncertom pre sólové husle a sláčiky. Josef Suk komponoval pod evidentným vplyvom jeho svokra Antonína Dvořáka; Meditácia na svätováclavský chorál je okrem toho prejavom záujmu o české dejiny a hudobné tradície. Zjasnená noc Arnolda Schönberga je symptomatickým dielom začiatku 20. storočia. Vášnivý erotizmus literárnej predlohy nasycuje aj bezbrehosť hudobnej štruktúry.

MENDELSSOHN BARTHOLDY, SUK, SCHÖNBERG

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.