NEVESTA HÔĽ

Vrcholné dielo slovenského naturizmu.

Adaptácia a réžia: Roman Polák
Dramaturgia: Daniel Majling
Scéna: Pavel Borák
Kostýmy: Peter Čanecký
Hudba: Andrej KalinkaLibor: Dano Heriban
Zuna: Petra Vajdová
Tavo: Jozef Vajda
Weinhold: Alexander Bárta
Neznámy: Milan Ondrík
Mlynár: Dušan Jamrich
Mlynárka: Gabriela Dzuríková
Matka Libora: Anna Javorková
Knieža Ivan : Ľubomír Paulovič
Knieža Vasilij: Ján Gallovič
Knieža Boris: Ľubomír Bukový, ako hosť
Knieža Igor: Erik Peťovský ako hosť
Bača: František Kovár
Bačova žena: Božidara Turzonovová
Sestra bačovej ženy: Zuzana Kocúriková
Radca: Štefan Bučko
Hlásnik: Vladimír Obšil
Žandár 1 : Dušan Tarageľ
Žandár 2: Ivan Vojtek
Krivý: Adam Jančina, poslucháč VŠMU
Svalnatý: Martin Kochan, poslucháč VŠMU
Vysoký: Tomáš Stopa, poslucháč VŠMU
Pekný: Martin Varínsky, ako hosť
Dievčatá: Barbora Palčíková, poslucháčka VŠMU, Monika Potokárová, poslucháčka VŠMU, Anna Rakovská, poslucháčka VŠMU, Danka Svetliková, poslucháčka VŠMU, Dominika Žiaranová, poslucháčka VŠMU
Dedinčania: Mária Faltusová, ako hosť, Svetozár Hanes, ako hosť, Beáta Hrčková, ako hosť, Ivan Nagy, ako hosť, Helena Neradovičová, ako hosť, Michal Noga, ako hosť

 

Režisér Roman Polák sa v budúcej sezóne vracia k svojej obľúbenej literatúre, románu Františka Švantnera Nevesta hôľ, novou dramatizáciou (prvú inscenoval roku 1986 v DSNP Martin), odvtedy pochopiteľne poučený takmer tridsaťročnou divadelnou skúsenosťou vrátane inscenovania veľkej románovej klasiky v Činohre SND. Nie div, Švantnerov román sa zaraďuje k vrcholným dielam slovenského naturizmu, literárneho smeru, v ktorom sa slovenská literatúra dostala miestami na európske výšiny. Takýchto výkonov v histórii našej literatúry veľa nemáme.
Epický svet Švantnerovho románu je založený na protiklade prírodného a božského, prirodzenosti a etiky, na protiklade pudového a sociálneho či kultúrneho. Všetky tieto protiklady môžeme súhrnne pomenovať ako protiklad pohanského a christianizovaného, a práve tento konflikt vytvára predpoklad na románovú, ale aj javiskovú mýtizáciu témy. Švantnerov svet je predovšetkým mužský, hlavnými postavami sú totiž hájnik Libor, uhliar Tavo a krčmár Weinhold, ale v Neveste hôľ je Švantnerov mýtus spojený s témou ženy a lásky, ktorú reprezentuje záhadná a divoká Zuna. Libor sníva o Zune, miluje však skôr svoju predstavu o nej, ako ju samotnú, záhadnú, živočíšnu, nevypočítateľnú ženu, ktorá zmyselne priťahuje aj jeho sokov Tava a Weinholda, a tak sama skôr chaos a živelnosť vyvoláva, akoby svet, najmä ten mužský, okolo seba harmonizovala.
Postava Zuny ako archetyp živočíšnej ženy nemá v slovenskej literatúre obdobu. V románe je to takmer bájna postava, lebo mýtus o nej tvorí dedina, krčmár, Tavo, ba v závere novely ju mýtizuje samotný Libor, ktorý si mýtom o Zune ako o neveste hôľ iracionálne vysvetľuje nenaplnenie svojej túžby.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 30 minút s prestávkou

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.