HUDBA SPÁJA KONTINENTY

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €, Abonentky neplatia

Štátny komorný orchester Žilina
Debashish Chaudhuri, dirigent, India
Hana Hána, flauta, vokál, ČR
Peter Pláňavský, klavír

 


Liu Tieshan/Mao Yuan: Dance of the Yao People
Haimoni Balgavá: Zvuky džungle pre flautu a orchester - slovenská premiéra
Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras No. 5 - Ária
Gioacchino Rossini: Predohra Talianka v Alžíri
Camille Saint-Saëns: Afrika op. 89 pre klavír a orchester (100. výročie úmrtia autora)

 

Indický dirigent Debashish Chaudhuri prináša po roku opäť zaujímavý program, v ktorom prepája s výdatnou pomocou skvelých sólistov zdanlivo vzdialené kultúry rôznych kontinentov do príťažlivého programového celku.

 

HUDBA SPÁJA KONTINENTY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný val 47, Žilina


Otváracie hodiny

Predpredaj vstupeniek je v informačnej kancelárii ŠKO Žilina, Dolný val 47, tel. 041/245 1111 v pracovných dňoch od 7.00 - 18.00 hod., v deň koncertu do 17.00 hod. Podrobné informácie o koncertoch nájdete na webovej stránke www.skozilina.sk.
Koncerty sú organizované podľa podmienok semaforu pre kultúrne podujatia. Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.