AB4 - MARTINŮ, ORFF

26.-27.01.2023   štv-pia   AB4  20,16 €   Koncertná sieň SF, 19.00h

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Bratislavský chlapčenský zbor
Jaroslav Kyzlink
, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster

Magdaléna Rovňáková, zbormajsterka

Gabriel Rovňák ml., zbormajster

Milan Paľa, husle

Mariana Sajko, soprán

Ondřej Koplík, tenor

Svatopluk Sem, barytón

 

Bohuslav Martinů     Koncert pre husle a orchester č. 1, H. 226

Carl Orff     Carmina Burana

 

 

 

 Niektoré diela na svoju premiéru čakajú v zabudnutí po dlhé roky, taký bol i osud prvého husľového koncertu Bohuslava Martinů. Komponoval ho na objednávku virtuóza Samuela Dushkina ešte v roku 1933, no po prvýkrát ho uviedli až o štyridsať rokov neskôr po tom, čo ho muzikológ Hans Moldenhauer našiel a odkúpil od jedného z bostonských fagotistov. Carminu buranu , ktorá je vraj „pre avantgardistov príliš konzervatívna a pre konzervatívcov príliš divoká" napísal Carl Orff podľa rukopisnej zbierky z Benediktbeuernu. Stredoveké latinské a nemecké básne z 13. storočia spísali mnísi na úpätí bavorských Álp, Orff si z asi dvesto básní vybral dvadsaťštyri, ktoré skombinoval do formy kantáty.
Vďaka detským skúsenostiam v roli zborového speváka a tiež vďaka práci na pozícii asistenta zbormajstra operného zboru sú Jaroslavovi Kyzlinkovi vokálno-inštrumentálne diela repertoárovo blízke. V uvádzaní súčasnej husľovej tvorby sa už niekoľko rokov angažuje slovenský huslista Milan Paľa. Slovenská sopranistka Mariana Sajko vystúpi po boku českých kolegov Svatopluka Sema a Ondřeja Koplíka.

 

AB4 - MARTINŮ, ORFF

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

POKLADNICA Slovenskej filharmónie otvorená

po: 9.00 - 14.00, ut - pia: 13.00 - 19.00 a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

 

Ceny vstupeniek pre deti do 15 rokov na koncerty cyklu R a J : 3 €

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.


Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.

Attention: refund of admission is possible only in case of change of date or cancellation of concert.