HUDBA V BRATISLAVE

17.03.2017, piatok, KS SF, 09,30 h, 11,30 h HA     18.03.2017, sobota, KS SF, 16,00 h R

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
, umelecký vedúci/ husle
Martin Vanek, moderátor

 

Hudba v Bratislave

Marc - Antoine Charpentier  
  Te Deum H. 143 Prelúdium
Johann Sigismund Kusser    Ouvertúra C dur Marche
Joseph Haydn    Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži HOb XX1:B, 1. časť Introduzione
Ludwig van Beethoven    Hymna Európskej únie (Symfónia č. 9 d mol op. 125, IV. časť)
Franz Liszt    Slavimo, slavno, Slaveni! hymnus na počesť 1.000. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie )
Alexander Albrecht    Scherzo
Béla Bartók    Deťom BB53 (Sz 42/W22) - výber
Ľudovít Rajter    Tri slovenské tance, Tanec č. 2
Vladimír Godár    Melodiarium
                                20 tancov na Nápěvy starých slovenských zpjavenek od urozené panj Anny Szirmay rozené Keczer roku 1625 - 30 Hajdúchy I - V

 

HUDBA V BRATISLAVE

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.