ĽUDSKÝ HLAS

20., 24., 27., 31.3.2016, po/ pia , HA2 pre MŠ IIa, IIb, IIc, IId  Malá sála SF, 10.00 h

Tomáš Boroš, moderátor, scenár
Jozef Chabroň hudobná realizácia
Poslucháči Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
  
  

Filharmonická škôlka
   
Ľudský hlas

 

ĽUDSKÝ HLAS

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.