BRITTEN, SIBELIUS, ADAMS

09.03.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h D   10.03.2017, piatok, KS SF, 19,00 h E

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
John Axelrod
, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Ilya Gringolts, husle
   

Benjamin Britten    Štyri interlúdia z opery Peter Grimes
Jean Sibelius    Koncert pre husle a orchester d mol (pôvodná verzia), op.47
John Adams    Harmónium
   
   
Benjamin Britten je jednou z výrazných osobností v oblasti novodobého hudobného divadla. Na prahu pozoruhodnej cesty za novými métami sa nachádza strhujúca sociálna dráma z rybárskeho prostredia Peter Grimes. Štyri morské interlúdiá sú integrálnou súčasťou dramaturgie celej opery. Ako mladík sa Jean Sibelius túžil stať husľovým virtuózom. Rýchlo sa však sám diagnostikoval a vrhol na symfonickú tvorbu. Husliam však venoval nádherný Husľový koncert, ktorý vznikal vo dvoch fázach. Originálna verzia je dodnes málo známa. Magickou postavou súčasnej hudobnej produkcie vo svete je Američan John Adams a jeho intímno - grandiózny repetitívny systém.

BRITTEN, SIBELIUS, ADAMS

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.