ORGANOVÝ RECITÁL ROBERTO MARINI

05.03.2017, nedeľa, KS SF 16,00 h O

Roberto Marini organ

 

Around Bach

Franz Liszt    Prelúdium a fúga na meno BACH
Robert Schumann    Fúga na meno BACH op. 60 č. 6
Johann Sebastian Bach    Chorálová predohra „Ich ruf zu dir" BWV 639
Johann Sebastian Bach / Max Reger    Tokáta a fúga c mol BWV 911
Johannes Brahms    Chorálová predohra „Herzlich tut mich verlanden" op. 122 č. 10
Max Reger    Fantázia a fúga na meno BACH op. 46
   
   
Dejiny hudby disponujú aj trvácnymi symbolmi. Jedným z nich je organová tvorba Johanna Sebastiana Bacha. Azda každý autor, ktorý sa rozhodol písať pre kráľovský nástroj, sa musí vysporiadať s Bachovými organovými unikátmi. Ide často aj o hru so známym kryptogramom B - A - C - H. Inokedy preberajú nasledovníci Johanna Sebastiana jeho chorálové inšpirácie a spracúvajú ich v inom - stále však bachovskom - duchu.

ORGANOVÝ RECITÁL               ROBERTO MARINI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.