ORGANOVÝ RECITÁL ROBERTO MARINI

05.03.2017, nedeľa, KS SF 16,00 h O

Roberto Marini organ

 

Around Bach

Franz Liszt    Prelúdium a fúga na meno BACH
Robert Schumann    Fúga na meno BACH op. 60 č. 6
Johann Sebastian Bach    Chorálová predohra „Ich ruf zu dir" BWV 639
Johann Sebastian Bach / Max Reger    Tokáta a fúga c mol BWV 911
Johannes Brahms    Chorálová predohra „Herzlich tut mich verlanden" op. 122 č. 10
Max Reger    Fantázia a fúga na meno BACH op. 46
   
   
Dejiny hudby disponujú aj trvácnymi symbolmi. Jedným z nich je organová tvorba Johanna Sebastiana Bacha. Azda každý autor, ktorý sa rozhodol písať pre kráľovský nástroj, sa musí vysporiadať s Bachovými organovými unikátmi. Ide často aj o hru so známym kryptogramom B - A - C - H. Inokedy preberajú nasledovníci Johanna Sebastiana jeho chorálové inšpirácie a spracúvajú ich v inom - stále však bachovskom - duchu.

ORGANOVÝ RECITÁL               ROBERTO MARINI

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Vážený zákazník.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch:

v stredu 25.04.2018 od 01:00 hod. do 04:00 hod,

a v piatok 27.04.2018 od 01:00 hod. do 04:00 hod,

nebude možné realizovať transakcie platobnými kartami prostredníctvom služby eCard na portáli Návštevník.

Ďakujeme za pochopenie.


Slovenská filharmónia

 

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.