A - ZÁVEREČNÝ KONCERT 53. SEZÓNY

ŠfK, Robert JINDRA - dirigent, Aleš BRISCEIN - tenor (Lohengrin), Jolana FOGAŠOVÁ - soprán (Elsa), Maida HUNDELING - dramatický soprán (Ortrud), Károly Szemerédy  - barytón (Telramund).

Dĺžka predstavenia: 1:30

Program:
Richard Wagner: Lohengrin (výber z opery)
Predohra
1. dejstvo: Sen Elsy
2. dejstvo: Scéna Ortrudy a Telramunda
2. dejstvo: Scéna Ortrudy a Elsy
3. dejstvo: predohra
3. dejstvo: Scéna Lohengrina a Elsy
3. dejstvo - Medzihra, veľká scénická hudba
3. dejstvo - Lohengrinovo rozprávanie o svätom Gráli, záver opery.

A - ZÁVEREČNÝ KONCERT 53. SEZÓNY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 10.00 - 12.00 hod. a 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 103

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.