AB8 - GLINKA, RACHMANINOV, ČAJKOVSKIJ

25.-26.05.2023  štv-pia  AB8  16,13 €   Koncertná sieň SF, 19.00h

Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský
, dirigent
Olga Scheps, klavír

 

Michail Ivanovič Glinka     Ruslan a Ľudmila, predohra k opere
Sergej Rachmaninov     Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18
Piotr Iľjič Čajkovskij    Symfónia č. 5 e mol, op. 64

 

Puškinova poéma Ruslan a Ľudmila bola predlohou rovnomennej opery Michaila Ivanoviča Glinku. Libreto mal písať Puškin, no účasť v dueli ho stála život. Obľúbený Druhý koncert pre klavír premiéroval Sergej Rachmaninov v spolupráci so svojim synovcom Alexandrom Silotim, debutujúcim dirigentom. Dielo je venované neurológovi Nikolaiovi Dahlovi, ktorý pomohol Rachmaninovi prísť ku sile po tom, čo ho na tri roky mentálne položila neúspešná premiéra Prvej symfónie. Ruský triptych uzavrie symfónia Piotra Iľjiča Čajkovského, ktorá je hudobnou reakciou na boj človeka o vrtkavé šťastie. „Ako motýľ padám do ohňa a pálim si krídla..."
Mladá klaviristka Olga Scheps s ruskými koreňmi je krištáľovo čistým romantikom, jej výkony prinášajú emócie a neraz pri nich poslucháči i zaslzia. Jej filharmonický debut povedie šarmantný Leoš Svárovský.

AB8 - GLINKA, RACHMANINOV, ČAJKOVSKIJ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

POKLADNICA Slovenskej filharmónie otvorená

po: 9.00 - 14.00, ut - pia: 13.00 - 19.00 a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

 

Ceny vstupeniek pre deti do 15 rokov na koncerty cyklu R a J : 3 €

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.


Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.

Attention: refund of admission is possible only in case of change of date or cancellation of concert.

 

OZNAM O ZRUŠENÍ KONCERTU 21. 5. 2023


Vážení návštevníci koncertov Slovenskej filharmónie,
koncert z cyklu Hudba v chrámoch - Slovenského komorného orchestra a speváckeho zboru Adoremus, ktorý sa mal uskutočniť v nedeľu 21. mája 2023 o 15.00 v Kostole Vincenta de Paul je ZRUŠENÝ zo zdravotných dôvodov na strane speváckeho zboru.
Vstupenky zakúpené na tento koncert môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie alebo vám budú poskytnuté vstupenky na Organový koncert 4. 6. 2023, prípadne ďalší koncert z cyklu Hudba v chrámoch 11. 6. 2023.


Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia

 

 

Vrátenie vstupného v prípade zrušeného koncertu   S2 - 21.05.2023


Vstupenky môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

• Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
• Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky@filharmonia.sk.

K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie (výpis z internetbankingu), v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

...

If the tickets were purchased online through the Portal Navstevnik.sk, you can request for a refund as follows:

• Directly at the Slovak Philarmonic Ticket Office presenting tickets printed.
• By e-mail at vstupenky@filharmonia.sk

Refund requests must be accompanied by tickets, preferably in PDF form along with the transaction detail confirmation - from internetbanking, clearly indicating the amount, date and account number of the payer (the whole IBAN, BIC/SWIFT code).

The payment will be transferred to your account number provided.