J2 - KONCERT SYMF. ORCHESTRA KONZERVATÓRIA V BRATISLAVE

14.02.2018 str J2  6€,3€ študenti  Koncertná sieň SF, 18.00 h

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim
dirigent
Blanka Juhaňáková zbormajsterka
Radka Kováčová klavír
Klára Jasenčáková flauta
Mariana Hochelová soprán
Jana Kurucová alt
Martina Gymesi tenor
Roamn Krško bas

 

Wolfgang Amadeus Mozart    La clemenza di Tito, predohra k opere KV 621
Antonín Dvořák    Serenáda pre sláčikový orchester, op. 22
Franz Liszt    Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur S. 125
Cécile Chaminade    Concertino pre flautu a orchester D dur, op. 107
Wolfgang Amadeus Mozart    Omša C dur Korunovačná KV 317

J2 - KONCERT SYMF. ORCHESTRA KONZERVATÓRIA V BRATISLAVE

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.