SH3 - CHARPENTIER

06.02.2018 ut SH3  10€ Malá sála SF, 19.00 h

Il Cuore Barocco
Louise Leterme
soprán
Margot Canale mezzosoprán
Matúš Šimko tenor
Tomáš Šelc barytón
Peter Zelenka, Adam Szendrei husle
Mária Rendešová, Dorota Matejová flauty
Maria Danneberg viola da gamba
Tomáš Kardoš basse de violon
Martin Gedeon čembalo
Jakub Mitrík teorba
   
   
Marc-Antoine Charpentier    Sonata à huit, H. 548
Actéon, H. 481 (výber)
Concert pour 4 parties de violes, H. 545
Les Plaisirs de Versaille H. 480

 

Marc-Antoine Charpentier bol kultivovanou, vznešenou osobnosťou a šikovným stratégom. Po štúdiách v Ríme a návrate do Paríža sa stal chránencom Mari de Lorraine, zvanej aj Mademoiselle de Guise - sesternice kráľa Ľudovíta XIV. Táto mecenáška zabezpečila skladateľovi nielen ubytovanie a pracovné priestory, ale vzhľadom na monopol kráľovho chránenca Jeana Baptistu Lullyho sa starala aj o uvádzanie Charpentierových diel.
Bol všestranným autorom, o čom svedčia jeho sonáty, pastorely (Cupido perfido...), koncerty aj opery.

SH3 -  CHARPENTIER

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.