HM4 - HAYDN, RAVEL. WAMPER, ŠOSTAKOVIČ

23.01.2018 ut HM4  8€ Malá sála SF, 19.00 h

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions

Mosa Trio
Alexandra van Beveren husle
Paul Stavridis violončelo
Bram de Vree klavír
   
  
Joseph Haydn    Trio pre husle, violončelo a klavír Es dur, Hob. XV:36
Maurice Ravel    Trio pre husle, violončelo a klavír a mol
Sam Wamper    Portrait of Light
Dmitrij Šostakovič    Trio pre husle, violončelo a klavír e mol, op. 67

HM4 - HAYDN, RAVEL. WAMPER, ŠOSTAKOVIČ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.