AB6 - MOZART. BRUCKNER

1.2.2018 19:00

01.-02.02.2018 štv-pia AB6  11,8€  Koncertná sieň SF, 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia
George Pehlivanian 
dirigent
Louis Schwizgebel klavír
  
   
Wolfgang Amadeus Mozart    Koncert pre klavír a orchester D dur č. 26 Korunovačný, KV 537
Anton Bruckner    Symfónia č. 7 E dur, WAB 107

 

AB6 - MOZART. BRUCKNER
Dátumy podujatí
1.2.2018 štvrtok 19:00 hod. Pridať do kalendára KúpiťRezervovať
2.2.2018 piatok 19:00 hod. Pridať do kalendára KúpiťRezervovať

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.