O3 - ORGANOVÝ RECITÁL TOMASZ ADAM NOWAK

22.4.2018 16:00

22.04.2018 ne O3  8,6€ Koncertná sieň SF 16.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF,

Tomasz Adam Nowak organ
  
   
Johann Sebastian Bach    Passacaglia a fúga c mol, BWV 582
Chorálové prelúdium Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
Sinfonia z Kantáty BWV 146 Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen (transkripcia pre organ: Marcel Dupré)
Joseph Haydn    5 skladieb pre flautové hodiny / 5 Stücke für eine Flötenuhr, Hob. XIX
Johannes Brahms    Variácie na tému Josepha Haydna op. 56 (transkripcia pre organ: Tomasz Adam Nowak)
Tomasz Adam Nowak    Improvizácia na danú tému

 

Meno Johann Sebastian Bach sa v mysliach mnohých milovníkov hudby celkom spontánne viaže na kráľovský nástroj. Záujem vzbudili aj
jeho kantáty, ktoré skúsení organisti - napríklad Marcel Dupré v prípade BWV 146 - transkribovali pre organ. Organ, to nie je len vznešenosť chrámových interiérov, ale aj radosť z hry; mechanická hračka, takzvané Flötenuhr (flautové hodiny) vzbudili záujem mnohých hudobníkov a aj symfonik Joseph Haydn im venoval sériu pôvabných miniatúr. Haydnova téma na počesť Sv. Antona z Dychového kvinteta B dur učarovala Johannesovi Brahmsovi. Známy variačný cyklus si zasa podmanil Tomasza Adama Nowaka. Skúsený hráč na organe však (ako každý zdatný organista) dokáže improvizovať aj „ad hoc" na danú tému...

O3 - ORGANOVÝ RECITÁL TOMASZ ADAM NOWAK
Dátumy podujatí
22.4.2018 nedeľa 16:00 hod. Pridať do kalendára Kúpiť

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.