K5 - KLAVÍRNY RECITÁL STEPHEN HOUGH

17.04.2018 ut K5  10€ Malá sála SF, 19.00 h

Stephen Hough klavír
   
   
Claude Debussy    Obrazy / Images, 2. diel
Robert Schumann    Fantázia C dur, op. 17
Claude Debussy     Obrazy / Images, 1. diel
Ludwig van Beethoven    Sonáta č. 23 f mol, op. 57 Appassionata

 

Veľmi obľúbenou témou diskusií o umení je vzájomná väzba hudby a obrazu. Je možné hľadať na maliarskom plátne farebné „sonáty" a „symfónie"? Je naopak možné pretaviť maliarovu statickú impresiu do toku hudobného diela? Claude Debussy povýšil tieto otázniky na jeden zo základov jeho prelomovej poetiky. Vo svojom farebnom počutí však mohol nadviazať aj na svojich predchodcov, na Fryderyka Chopina a Roberta Schumanna. Schumannova farbistá, bravúrna a členitá Fantázia zasa nadväzuje na obdobné koncepty Ludwiga van Beethovena. Jeho Sonáta f mol je jedným z prvých vulkánov v teréne klavírnej sonáty. Jej popularita takisto spočíva v jej energii, vyvolávajúcej vizuálne predstavy.

K5 - KLAVÍRNY RECITÁL STEPHEN HOUGH

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Vážený zákazník.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch:

v stredu 25.04.2018 od 01:00 hod. do 04:00 hod,

a v piatok 27.04.2018 od 01:00 hod. do 04:00 hod,

nebude možné realizovať transakcie platobnými kartami prostredníctvom služby eCard na portáli Návštevník.

Ďakujeme za pochopenie.


Slovenská filharmónia

 

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.