HS3 - STRAVINSKIJ, RAVEL, SCHONBERG

15.05.2018 ut HS3  8€ Malá sála SF, 19.00 h

Eva Šušková soprán
Ivan Koska klavír
Michal Hvorecký číta z esejí Floriana Illiesa a Juliana Barnesa
  
   
Igor Stravinskij    Tri piesne na japonskú lyriku / Trois poésies de la lyrique japonaise
Maurice Ravel    Tri básne Stéphana Mallarmého / Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé
Arnold Schönberg    Kniha visutých záhrad / Das Buch der hängenden Gärten, op. 15, cyklus 15 piesní na básne Stefana Georga

 

O humore v hudbe sa vedú siahodlhé dišputy. Esom v rukách zástancov tohto prístupu k umeniu sú mnohé skladby Igora Stravinského.
Cyklus štyroch „nonsensov" zaradených do cyklu Pribaoutki dodáva spomínaným debatám hojnú dávku energie. Stéphane Mallarmé
- jeden z „prekliatych" básnikov síce humorom nehýril, v symbolike jeho veršov a esejí však hrejivé uhlíky humoru predsa len tlejú;
Maurice Ravel sa takisto rád a vtipne pohrával s enigmatickou symbolikou. Antagonistický postoj k humoru zaujíma Arnold Schönberg
v cykle o Semiramidiných záhradách; tento vzácny cyklus už stojí na rozhraní novej etapy hudobného vývoja v Európe.

HS3 - STRAVINSKIJ, RAVEL, SCHONBERG

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.