HM7 - LUTOSŁAWSKI, KABALEVSKIJ, CHOPIN, BACH, SCHUMANN

24.04.2018 ut HM7  8€ Malá sála SF, 19.00 h

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions

Marta Kordykiewicz violončelo
Łukasz Chrzęszczyk klavír
  
  
Witold Lutosławski    Grave (Metamorfózy pre violončelo a klavír)
Dmitrij Kabalevskij    Sonáta pre violončelo a klavír B dur, op. 71
Fryderyk Chopin    Brilantná polonéza C dur, op. 3
  
  
Togrul Huseynli klavír
  
  
Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni    Ciaccona d mol, BWV 1004
Robert Schumann    Symfonické etudy pre klavír op. 13

 

Ak by ktosi zostavoval katalóg klasikov hudby dneška, jednu z čelných pozícií by zastával Witold Lutosławski. Jeho skladateľská poetika je nepopierateľne „nová", nie je však oportunistická, kŕčovitá a za každú cenu „iná". Poľský klasik tvrdo pracoval na nových možnostiach komponovania, Dmitrij Kabalevskij bol pravým opakom; takisto zdatný autor majstrovsky ťažil z toho, čo realita poskytovala. Introdukcia a brilantná polonéza je jedným z prvých publikovaných opusov poľského majstra a je predzvesťou jeho Violončelovej sonáty g mol a veľkých klavírnych Polonéz. Ciaccona zo Sonáty d mol pre sólové husle Johanna Sebastiana Bacha očarila množstvo skladateľov, interpretov a aranžérov. Rád sa k nej obrátil aj známy „upravovateľ" Ferruccio Busoni. Krehkú Bachovu predlohu pretavil do masívneho zvukového vybavenia moderného klavíra; Robert Schumann mal rovnaké ambície v cykle nazvanom symfonické etudy pre klavír. Sólový nástroj mal zvukovo aj obsahovo obsiahnuť symfonický priestor.

HM7 - LUTOSŁAWSKI, KABALEVSKIJ, CHOPIN, BACH, SCHUMANN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.