C4 - BELLA, DVOŘÁK, KODÁLY

03.05.2018 štv C4  13,10€  Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr
dirigent
Dalibor Karvay husle
  
   
Ján Levoslav Bella    Koncertná skladba v uhorskom štýle
Antonín Dvořák    Koncert pre husle a orchester a mol, op. 53
Zoltán Kodály    Háry János, suita zo spevohry

 

Život a tvorba Jána Levoslava Bellu je už niekoľko rokov stredobodom koncentrovaného výskumu a záujmu slovenských interpretov.
Na koncertných pódiách sa tak objavujú stále nové položky katalógu diel tohto autora. Dielo Antonína Dvořáka síce nie je predmetom zásadného muzikologického výskumu, každá interpretácia niektorého z jeho známych diel je však malým objavom. Český skladateľ začal svoju hudobnícku kariéru ako hráč na viole a na husliach a jeho Husľový koncert odzrkadľuje jeho zainteresovanosť v oblasti tvorby pre tieto nástroje. Zanieteným výskumníkom v teréne hudobnej pedagogiky bol Zoltán Kodály. Ako pevný základ svojho systému použil ľudovú pieseň a tanec. V spevohre Háry János aplikoval svoje bádateľské skúsenosti do skladateľskej praxe.

 

C4 - BELLA, DVOŘÁK, KODÁLY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.