KDE SOM TO VLASTNE? KDE SÚ MOJE SNY?

Memoriálna expozícia v kaštieli Madáchovcov v Dolnej Strehovej.

Prvá časť novej memoriálnej expozície v kaštieli Madáchovcov v Dolnej Strehovej prezentuje život v priestoroch kaštieľa v 19. storočí a prostredie, v ktorom vznikalo dielo celosvetového literárneho významu. Druhá časť stálej expozície - Tragédia človeka - vyzdvihuje najdôležitejšie myšlienky zo všetkých 15 obrazov Madáchovho diela. Farebný pás na podlahe vyznačuje smer prehliadky a sprevádza nás po všetkých obrazoch Tragédie. Pri madáchovskom putovaní časom môžeme prejsť cestu sveta - jeho minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Stotožnení s Adamom, ktorý zosobňuje ľudstvo, sa môžeme zamyslieť nad vlastným bytím. Spisovateľ nám tak dáva možnosť pochopiť vlastnú existenciu ako súčasť univerza. Pri prechádzke nám pomáha aj hlasový sprievodca (audioguide) v štyroch jazykoch - slovenský, maďarský, nemecký, anglický.

Rekonštrukciu múzea podporil Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013.

http://www.husk-cbc.eu/sk/

Virtuálna galéria vytvorená k stálej expozícii v kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehivej.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radbite.galeqra

 

 

 

KDE SOM TO VLASTNE? KDE SÚ MOJE SNY?