S4 - MOZART, PÄRT

17.06.2018 ne S4  8€ Katedrála sv. Martina, 15.00 h

Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor

Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Jozef Chabroň zbormajster
Katarína Ďurdinová soprán
Belinda Sandiová alt
Matúš Šimko tenor
Matúš Trávniček bas

 

Wolfgang Amadeus Mozart
Litaniae Lauretanae, KV 109

Arvo Pärt
Berliner Messe

Wolfgang Amadeus Mozart
Ave verum corpus, KV 618

Georg Friedrich Händel
Hallelujah z oratória Mesiáš, HWV 56

 

 

Sakrálna hudba bola pre Wolfganga Amadea Mozarta viac-menej „povinnou jazdou". Veľmi pohotovo dokázal reagovať na podnety zo strany cirkvi a jej hodnostárov. V zásade však Mozartovo „sacrum" spočívalo v božskej dokonalosti pozemských projektov. V tvorbe Arva Pärta je situácia úplne opačná; žiadne z jeho diel nie je „nesakrálne" - hoci je aj určené pre koncertnú prevádzku. Berlínska omša je však ako rozšírené omšové ordinárium typickým sakrálnym útvarom, skomponovaným na objednávku v súvislosti s výročím Katolíckych dní v Berlíne.

S4 - MOZART, PÄRT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.