K7 - KLAVÍRNY RECITÁL ADAM SKOUMAL

19.06.2018 ut K7 10€ Malá sála SF, 19.00 h

Adam Skoumal klavír
   
   
Domenico Scarlatti    Sonáta C dur, K. 464
                                        Sonáta f mol, K. 462
                                        Sonáta D dur, K. 29
Joseph Haydn     Sonáta F dur, Hob. XVI:23
Fryderyk Chopin    Nokturno cis mol, op. posth.
                                  Scherzo č. 2 b mol, op. 31
Antonín Dvořák    Humoreska č. 1 es mol, op. 101
                                Humoreska č. 7 Ges dur, op. 101
Leoš Janáček    Sonáta I. X. 1905
Adam Skoumal Dve romantické skladby
                              Kaukliar

 

Domenico Scarlatti je jedným z duchovných otcov žánru klavírnej sonáty. Jeho diela v mnohom naznačujú to, čo neskôr Joseph Haydn využil už v rámci stabilizovanej klasickej sonáty. Po prelome 18. a 19. storočia začala sonátovosť v klavírnej tvorbe mierne ustupovať z pozícií a bola nahradzovaná žánrovými obrázkami, rapsodickými útvarmi, prelúdiami, nokturnami. Skladby Fryderyka Chopina a Antonína Dvořáka vystihujú tento „anti-sonátový" trend. Leoš Janáček síce sonátu zobral do úvahy, ale jeho „októbrová" inšpirácia je viac expresívnou poémou, než klasickou sonátou. Adam Skoumal - skúsený klavirista dotvára svoj hudobnícky profil vlastnými drobnosťami v duchu majstrov 19. storočia.

K7 - KLAVÍRNY RECITÁL ADAM SKOUMAL

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.