MAJSTER PAVOL Z LEVOČE

Výstavný priestor je venovaný dielu Majstra Pavla z Levoče, najznámejšieho umelca na pomedzí gotiky a renesancie na Slovensku.

Trvanie výstavy od – do: 1.1.2015 - 1.1.2025

Kurátor výstavy: Anton Glatz

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Slovenská národná galéria vlastní reštaurátorské kópie sôch z hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči, niekoľko odliatkov reliéfov z toho istého oltára, ako aj ďalších sôch tohto umelca. Tri monumentálne skulptúry sú dielom bratov Kotrbovcov - kolektívu českých reštaurátorov, ktorí reštaurovali monumentálny oltár v 50. rokoch 20. storočia. Drevené kópie, ručne vyrezané takmer v mierke 1 : 1, navyše s polychrómiou a zlátením podľa dobových technológií, ponúkajú návštevníkom možnosť detailného štúdia objektov, ktorých originály sú dodnes situované na pôvodnom mieste, a teda len ťažko prístupné pohľadu zblízka.

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa

Nám. SNP 1, 960 01 Zvolen


Otváracie hodiny

Po, Ut:   Zatvorené
St - Ne:  10:00 - 17:00

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.