ARTAUDIA.AUTOPSY

Anotácia:PROCHÁZKA. TILAJČÍK. ARTAUDIA.AUTOPSY/ turn and face the strange

Tvorivý tím:
Koncept a réžia:
Tomáš Procházka
Dramaturgia: Peter Tilajčík
Scénografia: Zuzana Hudáková, Ľudmila Bubánová
Hudba: Nada El

Účinkujúci:
Peter Tilajčík
Tomáš Procházka

 

Antonin Artaud patrí k najvýznamnejším a zároveň najbizarnejším postavám francúzskej divadelnej avantgardy. Napriek tomu, že ho do istej miery možno považovať za otca moderného divadla a krstného otca performatívneho umenia, jeho myšlienky nikdy neprekročili prah papiera.
Divadlo a jeho dvojník, korešpondencia, krátke prozaické texty či básne však zanechávajú jasnú myšlienku Artaudovho divadla - divadla krutosti. Divadla, ktoré má diváka bez milosti roztrhať na márne kúsky, následne ho znovu poskladať a poslať von ako nového človeka. Titulná krutosť sa stala predmetom častej dezinterpretácie, či už vo forme extrémneho fyzického divadla, alebo prehnanej expresivity. Ale čo ak je krutosť, po ktorej Artaud prahol, v skutočnosti niečo krásne, duchovné a katarzné?


Akú úlohu zohráva v dnešnom svete umelecké dielo? Dokážeme absorbovať duchovnú, schillerovskú úlohu divadla? Alebo je divadlo ako svätostánok či chrám už len minulosťou?

 

ARTAUDIA.AUTOPSY na základe Artaudovho diela skúma ústrednú myšlienku stvorenia nového človeka a jeho následného vstupu do nového života. V čom je človek, ktorého vidíme pred sebou, iný? Dokáže sa človek zmeniť v priebehu minúty? Hodiny? Dvoch hodín? A ak je to tak, ako vravia, nakoľko je potom relatívna aj naša osobnosť?

Konceptuálna performancia priamo nadväzuje na úspešný autorský projekt KAFKA.DREAMING. alebo o čom snívam, keď snívam o tom, že sa ako chrobák mením na Kafku?, v ktorom dvojica tvorcov a performerov skúmala na pozadí textov Franza Kafku (najmä List otcovi a Premena) svoj vzťah k vlastným otcom a myšlienku „otcovstva" ako takú.

 

Usmernenie návštevníkov pre vstup do priestoru Kuchyne:
Návštevníci priestoru použijú hlavný návštevnícky vchod s možnosťou použitia šatne vo foyeri. Vstupnou lokáciou bude Modrý salón na 4. poschodí, cez ktorý diváci za asistencie uvádzačov a uvádzačiek prejdú pomocou výťahu a/alebo príslušného schodiska na 1. poschodie k priestorom pokladne SND a následne vstupnými dverami a schodišťom na -1. poschodie do priestoru Kuchyne.

 

Inscenácia nie je vhodná pre návštevnikov s respiračnými problémami a pre deti do 15 rokov, resp. 18 rokov.


Kuchyňa- tento nie tradičný - ale v mnohom inšpiratívny priestor má isté obmedzenia. Vstup do Kuchyne je konzultovaný s bezpečnostným technikom. Dostupnosť a pohyb v ňom je však limitovaný a preto nie je v našich možnostiach zabezpečiť bezproblémový prístup pre imobilných či pohybovo hendikepovaných divákov. Títo návštevníci by nemali teda ucelený umelecký zážitok z celého predstavenia, z tohto dôvodu pre nich nemôžeme odporučiť návštevu inscenácie Artaudia/ Autopsy.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.