PODIVUHODNÉ DEJINY UMENIA

Interaktívna inštalácia venovaná všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s históriou umenia a nemali sa doteraz koho spýtať! Konečne je tu možnosť zoznámiť sa serióznym spôsobom s vývojom výtvarného umenia a spoznať vybrané osobnosti a diela!

A že je tu rovnaké umenie pre deti, dospelých aj odborníkov. Krátke „spoty" sú venované životu a kontextu diela významných slovenských, ale aj svetových umelcov 20. storočia a súčasnosti. Zamerali sme sa na obdobie, ktoré je všeobecne vnímané ako intelektuálne komplikovanejšie. Životný príbeh maliarky Fridy Kahlo strieda obraz Pabla Picassa Avignonské slečny a snaha tvorcov vysvetliť, na akých princípoch funguje kubizmus. Nie, nie je to maľovanie v kockách. Pomôžu po- chopiť, prečo Marcelovi Duchampovi nemusí prekážať, že sa originál jeho pisoára - teda dielo Fontána - stratil, alebo kde si Andy Warhol prvýkrát všimol plechovku od polievky. Doká- žeme potom lepšie zaradiť dielo Júliusa Kollera do medziná- rodného kontextu? Alebo Romana Ondáka? Autori krátkych snímok sa domnievajú, že áno - a je nutné podotknúť, že my s nimi. Sprievodcom podivuhodnou históriou umenia je však profesor Škrečok", ktorého príbeh, ako sa stal zanieteným ob- divovateľom súčasného umenia, celý seriál uvádza.

Hlavnou súčasťou expozícií je aj dlhší, pätnásťminútový interaktívny príbeh venovaný príbehu umenia. Vytvorili sme pre návštevníkov prostredie, kde by sa mali dobre cítiť a nadviazať nekomplikovaný vzťah k dejinám umenia, ktorý môžu (aj pod naším vedením) ďalej kultivovať. Inštalácia je súčasťou dlho- dobej stratégie národnej galérie prepájať zbierkové fondy a naše vedomosti o nich so svetom digitálnych technológií. Nadväzujeme na „proroctvo" Waltera Benjamina, ktorý v 30. rokoch

20. storočia hovoril, že technológie prinesú prístupnejšie umenie. Našou úlohou sú však aj iné misie, napríklad tá spojená s jeho aurou. Tejto téme sa opakovane venujeme pri vytváraní aplikácií a nových funkcionalít spojených s Webom umenia. Aj táto expozícia je ďalším krokom pri našom hľadaní odpovedí a ciest, ako integrovať digitálne technológie do prostredia mú- zeí tak, aby vzbudili partnerský a emotívny vzťah k originálu.

S dvojicou Fuczik - Kakalík pripravuje SNG aj sériu krátkych animovaných videí, ktorá zábavnou formou predsta- ví slovenské výtvarné umenie a jeho osobnosti. Sprevádzať vás bude opäť profesor Škrečok. Videá sú sprístupnené na webovej stránke www.skrecok.sng.sk a budú postupne pribúdať.


V posledných rokoch pozorujeme vzrastajúcu snahu galérií a múzeí, ale aj vzdelávacích inštitúcií všeobecne „odkom- plikovať" vzťah k umeniu, ktoré často pôsobí na verejnosť odťažito a tým menej zrozumiteľne. Stále platí, že keď nemáme možnosť dielo pochopiť, narastá náš ostych a zmenšuje sa chuť veci objavovať a spoznávať. Preto vzniká stále viac popularizačných projektov, publikácií a sprievodných progra- mov, ktoré sa snažia narušiť situácie, keď je súčasné umenie vnímané ako elitárske a málo zrozumiteľné. Jedným z týchto projektov sú animované Príbehy umenia s profesorom Škrečkom autorskej dvojice Fuczik - Kakalík.

Toto nie je prvá realizácia autorského dua, nadväzuje na ich predchádzajúce projekty (Artpark v Galérii Rudolfinum, vzdelávacie platformy pre festival 4 dny v pohybu) a knihy pre deti i dospelých. Autorskú dvojicu tvorí Ondřej Horák (Fuczik), držiteľ ocenenia Magnesia Litera za knihu Proč obrazy nepotře- bují názvy (spolu s Jiřím Frantom, 2014) a autor populárneho Průvodce neklidným územím 1, 2 (2016, 2018), ktorý sa vo svojej práci opakovane snaží prinášať uspokojivé odpovede na naj- častejšie otázky o súčasnom umení. Druhou časťou dvojice, autorom výtvarnej identity a spolutvorcom jednotlivých fil- mov je výtvarník a animátor vystupujúci pod pseudonymom Kakalík - David Kalika. Obaja sú súčasťou medzinárodnej pla- tformy Máš umělecké střevo?, s ktorou aj naša národná galéria dlhodobo spolupracuje.
Koncept: Ondřej Horák
Autori: Fuczik & Kakalík (Ondřej Horák a David Kalika)
Hlas: Robert Roth
Technické riešenie: INITI.org
Maľby na stene: Kakalík
Priestorové riešenie: Barbora Šajgalíková

 

PODIVUHODNÉ DEJINY UMENIA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa

Nám. Ľudovíta Štúra 4, 815 13 Bratislava


Otváracie hodiny

Po:         Zatvorené
Ut, St:    10:00 - 18:00
Št:          12:00 - 20:00
So. Ne:  10:00 - 18:00

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.