PAMATNA VYSTAVA SM 1. STREDA

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovateľov Európy.

PAMATNA VYSTAVA SM 1. STREDA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

pokladňa

Mäsiarska 30, 04001 Košice - Staré Mesto