KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ a študentov SŠ s dejinami, kultúrou a tradíciami  Rusínov - Ukrajincov Slovenska

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Galéria Dezidera Millyho

Partizánska, 089 01 Svidník
infolinka: +421 54 245 10 01
email: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny

Umelecko-historická expozícia - Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK sa nachádza 200 m od autobusovej stanice vo Svidníku.

Utorok - piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota - nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.