UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Expozícia, ktorá bola sprístupnená v roku 1983, sa nachádza v barokovom kaštieli z 18. storočia. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia po súčasnosť.

Expozícia, ktorá bola sprístupnená v roku 1983, sa nachádza v barokovom kaštieli z 18. storočia. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia po súčasnosť. Dominantou expozície je vzácny súbor ikon, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Expozícia pozostáva z exponátov chronologicky prezentujúcich vývoj ikonopisného umenia 16. - 18. storočia. Okrem toho sú v expozícii prezentované diela predstaviteľov staršej a mladšej generácie: I. Kulec, P. Hromnyckyj, E. Bissová, O. Dubay, Š. Hapák, M. Rogovský, I. Šafranko, J. Kresila, A. Gaj, M. Čabala, M. Feďkovič, P. Michalič, P. Koisnyk, B. Hostiňák a iných.
Zakladateľmi súčasnej zakarpatskej maliarskej školy boli Adalbert Erdélyi a Jozef Bokšaj. Svojou ranou tvorbou sú s ňou nerozlučne spätí aj viacerí výtvarníci na Slovensku, ktorí u Erdélyiho a Bokšaja získali základné poznatky a orientáciu na ďalšiu tvorbu. Diela týchto zakladateľov zakarpatskej maľby, ako aj takých významných osobností umeleckého života Zakarpatska, ako V. Boreckého, F. Manaila a A. Kocku, sú vystavené v Galérii Dezidera Millyho SNM-MUK.
Centrálne miesto v expozícii majú diela národného umelca Dezidera Millyho (1906 - 1971), príslušníka Generácie 1909, ktorý vošiel do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku ako jeden z jeho zakladateľov. Charakteristickými črtami tvorby D. Millyho, ktorý sa hrdo hlásil k svojmu ukrajinskému pôvodu, sú námetová pestrosť a bohatosť, technická rozmanitosť, majstrovské stvárnenie dedinského človeka a preniknutie do jeho vnútorného sveta, poetickosť a baladickosť.

UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Galéria Dezidera Millyho

Partizánska, 089 01 Svidník
infolinka: +421 54 245 10 01
email: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny

Umelecko-historická expozícia - Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK sa nachádza 200 m od autobusovej stanice vo Svidníku.

Utorok - piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota - nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.