MLADÍ MLADÝM – UMELCI VEDCOM

B Cyklus. ŠfK, Adrián Kokoš, Júlia Sofia Nagyová - violončelo, Katarína Slavkovská - flauta, Stanislava Maggioni - soprán, Kristína Smetanová - klavír. Vstupné: 6- 5- 4- €/ lóža 9 €.

Dĺžka predstavenia: 2:00

Program:
K. Stamic: Koncert pre violončelo a orchester C dur (1. Časť)
J. Ibert: Koncert pre flautu a orchester
J. Cikker: Ária Katky z opery Beg Bajazid „Celá som ja rozžialená"
D. Kardoš: Piesne o láske pre soprán a orchester op. 2
J. Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20

Tento koncert ŠfK je už tradične organizovaný v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. V rámci koncertu SAV ocení najúspešnejších mladých vedcov zo svojich radov a ŠfK poskytne priestor talentovaným slovenským umelcom najmladšej generácie. Na koncerte sa predstavia: 10-ročná violončelistka Júlia Sofia Nagyová, Katarína Slavkovská - víťazka medzinárodnej súťaže Flautiáda 2017 a študentky VŠMU Stanislava Maggioni a Kristína Smetanová.

 

 

MLADÍ MLADÝM – UMELCI VEDCOM

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 133

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.