PAMATNA VYSTAVA SM 1.NEDELA

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovateľov Európy.

PAMATNA VYSTAVA SM 1.NEDELA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

pokladňa

Mäsiarska 30, 04001 Košice - Staré Mesto