J2 - KONCERT SYMF. ORCHESTRA KONZERVATÓRIA V BRATISLAVE

14.02.2018 str J2  6€,3€ študenti  Koncertná sieň SF, 18.00 h

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim
dirigent
Blanka Juhaňáková zbormajsterka
Radka Kováčová klavír
Klára Jasenčáková flauta
Mariana Hochelová soprán
Jana Kurucová alt
Martina Gymesi tenor
Roamn Krško bas

 

Wolfgang Amadeus Mozart    La clemenza di Tito, predohra k opere KV 621
Antonín Dvořák    Serenáda pre sláčikový orchester, op. 22
Franz Liszt    Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur S. 125
Cécile Chaminade    Concertino pre flautu a orchester D dur, op. 107
Wolfgang Amadeus Mozart    Omša C dur Korunovačná KV 317

J2 - KONCERT SYMF. ORCHESTRA KONZERVATÓRIA V BRATISLAVE

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Otvorené v pracovných dňoch

po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.