DEŇ SPISOVNEJ SLOVENČINY

Výstava Gabriely Čiasnohovej. Otvorenie výstavy bude 12. 2. 2024 o 14.30 hod., doplnené úvodným slovom pedagogičky a poetky Mgr. Ingrid Lukáčovej a prezentáciou autorky výstavy.Vstup voľný!

PhDr. Gabriela Čiasnohová je košická pedagogička a výtvarníčka, ktorá pôsobila v Súkromnom etnografickom múzeu Humno v Košiciach. Je dlhoročnou a stále aktívnou členkou Matice slovenskej. Systematicky sa venuje šíreniu slovenského ornamentu s prepojením na dielo maliara Štefana Leonarda Kostelníčka (Kostelničák, 1900 - 1949), výskumu osobností, slovenčiny a prameňov, ktoré interpretuje a popularizuje vo forme premaľby, tematických a putovných výstav.
Jednou z nich je aj Deň spisovnej slovenčiny (14. február). Podujatie nám pripomína hodnotu rodnej reči a materinského jazyka (v tomto prípade slovenčiny) a vybraných osobností slovenských dejín i literatúry, akými boli Juraj Papánek, Anton Bernolák, Samo Tomášik, Janko Kráľ, Viliam Paulíny-Tóth, Margita Figuli, Ľudmila Podjavorinská, Ján Smrek, Dobroslav Chrobák a iní.

DEŇ SPISOVNEJ SLOVENČINY