KNIŽNICA KORNELA A NADE FÖLDVÁRIOVCOV

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov je jeden z tých nezvy- čajných projektov národnej galérie, ktorým prekračujeme, či skôr rozširujeme obvyklé hranice galerijného sveta. Azda aj preto, že jeho iniciátorom bol spisovateľ a režisér Peter Krištúfek, s ktorým sme ho začali pripravovať.

Impulzom a inšpiráciou bola jeho snaha zachovať veľkú zbierku Kornelových kníh. Nešlo však iba o knihy a knižnicu, ale aj o zbieranie, či presnejšie o zberateľskú posadnutosť. Práve téma knižnice ako metafory poznania, ale aj fyzického miesta v byte a témy zberateľstva a uchovávania boli tými styčnými miestami, kde sme cítili prienik s otázkami, ktorými sa dnes zaoberá múzeum umenia.

Naša misia už dávno nie je iba zbierať a uchovávať ume- nie, to je samozrejmosť, dnes je v centre pozornosti, ako ho sprístupňovať, ako vzdelávať a inšpirovať, a práve o tom je projekt földváriovskej knižnice. Záľuba Kornela Földváriho v tzv. béčkovom žánri, teda v dobrodružnej literatúre, kovboj- kách a detektívkach, nebola iba o odvážnom čitateľskom vkuse, išlo mu o viac, pre neho to bol ten iniciačný moment, ktorý nás prenesie do sveta literatúry a potom otvorí dvere veľkým témam a príbehom.


„Chlapci a dievčatá, čítajte teraz! Teraz je to pre vás naozajstné vzrušenie, niečo nové, čo vám prinesie hlboké zážitky. Keď tie knihy prehliadnete a až v do- spelom veku pochopíte, že treba čítať, už vám literatúra nik- dy nedá to, čo by vám dala teraz." Treba pripomenúť, že nás oslovila aj paralela voči príbehu dejín umenia, pretože práve vo výtvarnom umení sa popkultúra (pop-art) rehabilitovala oveľa skôr než v literatúre. Tohto priekopníctva sa dovoláva aj naša expozícia/inštalácia, nejde len o sebavedomý prístup k žánrom, je to aj úvaha nad tým, akú úlohu majú dnes inštitúcie a ako najlepšie verejnosti „servírovať" poznanie.

Földváriovskú knižnicu sme nepoňali iba funkčne, po tejto stránke je to prezenčná knižnica s uzatvoreným fon- dom. Pridali sme ďalšiu vrstvu - naservírovali sme jej obsah tak, aby mal vizuálnu podobu. Chceli sme ukázať knižnicu ako súčasť životného priestoru, ako fyzické miesto a urobiť zmysluplnú inštaláciu z toho, ako Kornel pod láskavým dohľadom pani Nade premenil vlastný byt na obraz svojej knihomoľskej vášne. Tu by nestačili iba police a nálepky, chceli sme postihnúť aj Kornelovho humorného ducha.

Návštevník sa síce nestretne s povestnými Kornelovými kopami kníh, „Občas so závisťou hovorím o svojich priate- ľoch alkoholikoch, (...) ktorí majú tú výhodu, že ráno to, za čo vyhodili peniaze, vymočia a byt majú voľný." Na Korne- love kopy, akokoľvek vizuálne impozantné, sme rezignovali, neboli by pre používateľov funkčné, a preto sme sa rozhodli skĺbiť galerijný princíp (reprezentovaný závesným obrazom) s Földváriho plnosťou. „Takže môžem povedať spolu s Edith Piaf - Nič neľutujem - ako knižný fanatik, ale občas ma to štve. Štve ma, že buď mám kníh priveľa, alebo vlastním primalý byt. A nebyť nekonečnej láskavosti a porozumenia mojej manželky, vážne neviem, ako by sme prežívali túto inváziu tlačeného slova." To, čo mali Földváriovci rozhodené v priestore bytu, my sme nainštalovali na stenu, chaos sme usporiadali do obrazu - ale ten dojem z masy sme sa potláčať nesnažili, práve naopak. Výsledkom je zavesená knižnica - obraz Kornelovho zberateľstva.

Rozhodnutie prevádzkovať földváriovskú knižnicu sle- dovalo aj iný než primárne vzdelávací a iniciačný cieľ. Je to pocta ľuďom, ktorí celý život nenápadne pozitívne formovali náš intelektuálny priestor. Ľuďom, ktorí sa nepechorili za poctami a titulmi a napriek tomu ich každý poznal, každý si ich vážil a boli pre nás veľmi dôležití. Ak Peter Krištúfek ho- vorí o sv. Kornelovi ako o patrónovi knihomoľov, tak to vôbec nie je všetko, ale toto môže byť jeho svätyňa.

Knižnica bude slúžiť ako ďalší spoločenský priestor ga- lérie, chceme v nej organizovať besedy, prednášky a iné komorné akcie, chceme, aby sa stala súčasťou kultúrnej pre- vádzky v našom meste, ale aj príjemným miestom intelektu- álneho odpočinku.

Koncept: Peter Krištúfek
Dizajn knižnice: Miro Veselko
Grafické a priestorové riešenie: Barbora Šajgalíková

 

KNIŽNICA KORNELA A NADE FÖLDVÁRIOVCOV

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa

Nám. Ľudovíta Štúra 4, 815 13 Bratislava


Otváracie hodiny

Po:         Zatvorené
Ut, St:    10:00 - 18:00
Št:          12:00 - 20:00
So. Ne:  10:00 - 18:00

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.