UČEBNICE V OBDOBÍ 1. ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.2.2024 - 30.6.2024

Výstava učebníc a čítaniek slovenčiny z obdobia 1. ČSR (1918 - 1938). Ťažisko výstavy predstavujú učebnice a čítanky slovenského jazyka. Pre potreby exkurzií zo strany škôl (ZŠ, SŠ, VŠ) je výstava doplnená o ukážky učebníc z iných vyučovacích predmetov. Vstup voľný!

Na výstave, ktorá je súčasťou podujatia pripomínajúceho si Medzinárodný deň materinského jazyka (21. február), prezentujeme učebnice a čítanky z obdobia rokov 1918 - 1938. Ide o publikácie prvej Československej republiky zachované vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Vyšli v slovenskom, resp. „československom" jazyku. Medzi ich autormi nachádzame pedagógov z praxe na viacerých typoch škôl (stredné i vysoké školy). Prezentované sú aj zachované učebnice pre menšinové školy (maďarské a ukrajinské).
Otvorenie výstavy 1. 2. 2024 o 15:30 h
Úvodné slovo: Mgr. Lucia Němcová, PhD.

UČEBNICE V OBDOBÍ 1. ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dátumy podujatí
1.2.2024 štvrtok 15:30 hod. Pridať do kalendára