LADISLAV MEDNYÁNSZKY A STRÁŽKY

Stále expozície približujú najmä dielo Ladislava Mednyánskeho, portrétnu tvorbu na Spiši, zbierky historickej knižnice a mobiliár kaštieľa.

Kurátor výstavy: Katarína Beňová

Odkazy: detail podujatia na stránke inštitúcie

Expozícia je výberom z obsiahleho súboru Mednyánszkeho diel, ktoré pochádzajú predovšetkým z raných období jeho tvorby a dokumentujú jednotlivé vývinové etapy a cestu hľadania maliarovho umeleckého štýlu. Umelcova rodina spravovala veľkú zbierku jeho diel zachovanú v pomerne kompaktnej podobe s dôrazom na diela vytvorené v rokoch 1875 - 1900.

LADISLAV MEDNYÁNSZKY A STRÁŽKY

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa

Medňanského 25, Spišská Belá


Otváracie hodiny

Letné obdobie:
Po:           Zatvorené
Ut až Ne: 10:00 - 18:00

Zimné obdobie (16. sept. - 14. júna):
Po, Ut:     Zatvorené
St až Ne: 10:00 - 17:00

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.