57. BHS - ŠKO ŽILINA A SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA

ŠKO Žilina a Spevácky zbor Lúčnice Leoš Svárovský - dirigent , Elena Matušová - zbormajsterka Milan Paľa - husle Organová spolupráca: Marek Štrbák

Štátny komorný orchester Žilina so speváckym zborom Lúčnica a dirigentom Leošom Svárovským prispievajú zaujímavým programom
z diel slovenských skladateľov - Juraj Filas, Ján Zimmer, Mikuláš Moyzes (150. výročie narodenia).
Sólistom Zimmerovho husľového koncertu bude Milan Paľa.

Program:

Juraj Filas (1955 - 1921)
The Highest Cathedral
záverečná časť kolektívneho diela Mont Blanc Symphony, 2012

Ján Zimmer (1926 - 1993)
Koncert pre husle a orchester, op. 15, 1953
Allegro con spirito
Larghetto
Rondo vivace

- - - - -

Mikuláš Moyzes (1972 - 1944)
Missa in C maior pre miešaný zbor, orchester a organ, 1907
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

 

 

57. BHS - ŠKO ŽILINA A SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Domu umenia

921 01 Piešťany


Otváracie hodiny

Pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h a hodinu pred predstavením