ŠKO ŽILINA – LÚČNICA LEOŠ SVÁROVSKÝ, DIRIGENT

Sobota  24.09.2022  19.30  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ŠKO Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský
, dirigent
Elena Matušová, zbormajsterka

 

Juraj Filas    The Highest Cathedral /Najvyššia katedrála
Ján Zimmer     Koncert pre husle a orchester, op. 15
Mikuláš Moyzes    Missa in C maior

 

Diela nedávno zosnulého pražského skladateľa (december 2021), košického rodáka Juraja Filasa si v posledných rokoch získali široké medzinárodné uznanie (jeho veľkolepé Requiem Oratio Spei uviedli aj v newyorskej Carnegie Hall). Orchestrálna skladba The Highest Cathedral z roku 2014 je jednou z častí Symfónie Mont Blanc, ktorú ako cyklus skomponovalo päť rôznych skladateľov. Ján Zimmer, talentovaný študent Eugena Suchoňa, upadol po svojej pred- časnej smrti v roku 1993 do nezaslúženého zabudnutia. Jeho Husľový koncert, op.15 z roku 1956 (v slovenskej tvorbe prvý vo svojom žánri) nám v podaní excelentného sólistu Milana Paľu aj po desaťročiach umožňuje nazrieť do Zimmerovej fascinujúcej skladateľskej dielne.
Omša C dur klasika národnej hudby Mikuláša Moyzesa pochádza z roku 1906. Pôvodný notový materiál diela sa dlhé desaťročia považoval za stratený, v lete ho po dlhšom hľadaní vypátral v archíve jedného z budapeštianskych chrámov skladateľ Vladimír Godár a vďaka iniciatíve a úsiliu edičného oddelenia Hudobného centra uzrel svetlo sveta. Dielo uvádzame v novodobej premiére pripomínajúc si tak aj 150 rokov od narodenia skladateľa.

ŠKO ŽILINA – LÚČNICA                LEOŠ SVÁROVSKÝ, DIRIGENT

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Program 57. ročníka si môžete podrobne pozrieť na našej webovej stránke - https://www.bhsfestival.sk/


PREDAJ VSTUPENIEK SA ZAČNE V PONDELOK 22. AUGUSTA 2022.

 

 

Otváracie hodiny pokladnice:

Pondelok           09.00-14.00, 15.00-19.00
Utorok - Piatok  13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu


 

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.