SF – SFZ DANIEL RAISKIN

Piatok 23.09.2022   19.30   Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor

Daniel Raiskin, dirigent

Jozef Chabroň, zbormajster

Slávka Zámečníková, soprán

Ján Gallovič, recitácia
Dejan Lazić, klavír

 

Ilja Zelienka   Spievať? Kantáta pre dva zbory, soprán, recitátora
                  a orchester na báseň Jána Bottu
Franz Liszt            Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur, S. 124
Modest Petrovič Musorgskij      Obrázky z výstavy

 

Kantátu Spievať? na básne Jána Botta skomponoval Ilja Zeljenka v roku 1972, v čase narastajúcej normalizácie spoločenského a politického života u nás. Skľúčený text štúrovského básnika reagujúci na porážku revolúcie v pamätnom meruôsmom roku, podnietil skladateľa reagovať na tristnú dobovú situáciu. Skladba prvýkrát zaznela až v roku 1992.
Klavírny koncert č.1 Es dur Franza Liszta patrí medzi najznámejšie inštrumentálne koncerty 19. storočia. Bravúrny, virtuózne napísaný sólový part umožňuje interpretovi vrchovato demonštrovať technické i výrazové schopnosti, ktorými disponuje aj chorvátsky renomovaný umelec Dejan Lazić. Obrázky z výstavy, legendárne Musorgského klavírne dielo inšpirované posmrtnou moskovskou výstavou obrazov maliara Viktora Hartmanna, oslovilo mnohých skladateľov vytvoriť jeho symfonickú verziu. Autorom slávneho orchestrálneho spracovania, ktoré pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina uvedie Slovenská filharmónia, je nemenej slávny Maurice Ravel.

SF – SFZ                  DANIEL RAISKIN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica BHS / Reduta

Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava

email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Program 57. ročníka si môžete podrobne pozrieť na našej webovej stránke - https://www.bhsfestival.sk/


PREDAJ VSTUPENIEK SA ZAČNE V PONDELOK 22. AUGUSTA 2022.

 

 

Otváracie hodiny pokladnice:

Pondelok           09.00-14.00, 15.00-19.00
Utorok - Piatok  13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu


 

Vstupenky na koncerty BHS si môžete zakúpiť online 24 hodín denne na portáli Návštevník
alebo v pokladnici Slovenskej filharmónie.