KRÁĽ ROGER

Opera v troch dejstvách  " poloscénické uvedenie ".

Premiéra: 23.11.2022

Odkazy: web stránka podujatia, detail podujatia na stránke inštitúcie

"... dlhé hodiny sme strávili rozprávaním o tom, ako bude vyzerať náš Roger a koľko "neriešiteľných hádaniek" položíme nielen pred nášho diváka a poslucháča, ale i režiséra a dramaturga."

Jaroslaw Iwaszkiewicz (1894 - 1980), libretista opery v roku 1965

 

Opera Kráľ Roger je vrcholným dielom Karola Szymanowského, ktorého vznik je datovaný medzi rokmi 1918 a 1924. Libreto napísal skladateľ v spolupráci so svojím vzdialeným bratrancom Jaroslawom Iwaszkiewiczom, ktorý sa stal neskôr známym poľským spisovateľom. Szymanowski po viacerých návštevách Talianska a Sicílie bol fascinovaný ich kultúrou a históriou, ako aj neznámymi svetmi, ktoré sa mu otvorili práve v mediteránskom prostredí. Duchovnou inšpiráciou KráľaRogera sa stali tiež Euripidove Bakchantky, Platónov Phaedron a Symposion, ako i diela Friedricha Nietzscheho.

 

Príbeh opery je príbehom vládcu Rogera ako reprezentanta spoločenského systému, sveta racionality, poriadku a viery, ktorý naruší tajomný Pastier. Príchodom novodobého proroka, ktorý káže hedonizmus a neviazanosť a ktorého nasledujú davy, sa otrasie nielen existujúci spoločenský poriadok, ale začne aj osobná Rogerova premena. Szymanowski sám označoval svoje dielo ako "mystérium" - jeho témami sú sebapoznanie človeka, jeho sexualita a zmenené stavy vedomia, ale i náboženstvo a nové formy spirituality.

Karol Szymanowski vytvoril v opere osobitý hudobný jazyk, ktorý vychádza z rozličných kompozičných a hudobných štýlov. V charakteristike protikladných svetov kráľa Rogera a Pastiera i v extatických vrcholoch diela môžeme nájsť vplyvy modernej hudby začiatku 20. storočia, exotické orientálne motívy, ale započujeme aj goralské nápevy z okolia Tatier.

Táto originálna syntéza hudobných a duchovno-filozofických vplyvov v Kráľovi Rogerovi je jednou z príčin, prečo sa toto dielo v posledných rokoch priblížilo modernému divákovi a zažíva svoju renesanciu na najväčších operných scénach sveta.

 

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za štipendium pre našich ukrajinských umelcov v tomto projekte.

 

Ďakujeme Poľskému inštitútu za podporu pri vzniku inscenácie.

 

 

KRÁĽ  ROGER

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Denná pokladňa

Hlavná 58, 04277 Košice
infolinka: 055/ 2452269
email: sales@sdke.sk

Otváracie hodiny

Pokladňa otvorená : Pondelok - Piatok : od 9.00 - do 12.30 / od 13.00 - do 17.30 .

Večerná pokladňa otvorená 1 hodinu pred začiatkom predstavenia. 

 

/ VOP - Všeobecné obchodné podmieky platné od 4.9.2020/ - http://www.sdke.sk/sk/vseobecne-obchodne-podmienky

Storno vstupeniek uznávame len v prípade zrušenia alebo zmeny podujatia.

-------------------------------------------------------------------

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Inštitúcia prijíma poukážky DOXX , Edenred , UP Slovensko