SKO4 - HOMMAGE A BOHDAN WARCHAL

29.01.2023  ne  SKO4  15€  Koncertná sieň SF, 16.00h

Hommage à Bohdan Warchal


Slovenský komorný orchester
Ewald Danel,
umelecký vedúci
Shlomo Mintz, husle, dirigent

 

Igor Stravinskij     Koncert Es dur Dumbarton Oaks
Franz Schubert      Rondo A dur pre husle a sláčikový orchester, D. 438
Franz Schubert / Gustav Mahler (upr.)      Sláčikové kvarteto č. 14 d mol Smrť a dievča, D. 810

 

Humorný tón neoklasicistického koncertu z pera velikána ruskej hudby Igora Stravinského nezaostáva svojou prepracovanou inštrumentáciou a nápaditosťou za väčšími dielami jeho autora. Vo veľkej miere sa v tomto diele nechal Stravinskij inšpirovať Brandenburgskými koncertmi barokového génia J. S. Bacha. Virtuozitu huslistu chce v čo najväčšej miere odhaliť jednočasťové Rondo Franza Schuberta, ktoré sa nesie v odľahčenom klasicistickom štýle. Pravdepodobne toto dielo napísal pre svojho brata Ferdinanda, ktorý bol huslistom. Koncert ukončí dielo, ktoré bolo pôvodne sláčikovým kvartetom, no Gustav Mahler ho zaranžoval i do obsadenia sláčikového orchestra. Názov Smrť a dievča je odvodený z rovnomennej piesne, ktorú napísal o pár rokov skôr a jej melódiu využíva v druhej časti skladby. Silný dramatický náboj diela je pochopiteľný, keďže ho Schubert komponoval v čase pretrvávajúcej choroby s vedomím blížiacej sa smrti.
Izraelský huslista a dirigent Shlomo Mintz má za sebou kariéru svetovo uznávaného huslistu, nechýba na prestížnych medzinárodných súťažiach a pravidelne odovzdáva svoje skúsenosti aj na majstrovských kurzoch.

SKO4 - HOMMAGE A BOHDAN WARCHAL

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

POKLADNICA Slovenskej filharmónie otvorená

po: 9.00 - 14.00, ut - pia: 13.00 - 19.00 a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

 

Ceny vstupeniek pre deti do 15 rokov na koncerty cyklu R a J : 3 €

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.


Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.

Attention: refund of admission is possible only in case of change of date or cancellation of concert.